Yellowone Needle Cap

YELLOWONE NEEDLE CAP

EN HJÆLP TIL DEM, DER HJÆLPER ANDRE FORMÅL OG TILBLIVELSE

 

’Yellowone Needle Cap’ har til hensigt at mindske genbrug af kanyler i udviklingslandene..

 

Ved at adskille nålen fra sprøjten efter brug, undgås efterfølgende stikulykker og risici for at overføre smitsomme sygdomme. Med udgangspunkt i en tom dåse til læskedrikke udnyttes et allerede eksisterende affaldsprodukt, som findes overalt i den 3. verden. Samtidig reduceres omkostninger til produktion og fragt væsentligt og derved øges produktets samlede bæredygtighed.

 

Undersøgelser fra WHO viser, at genbrug af inficerede kanyler er skyld i, at 260.000 mennesker bliver smittet med HIV, 21 millioner får Hepatitis B infektioner og 2 millioner Hepatitis C – hvert år på verdensplan.

 

Farligt klinisk risikoaffald har stor økonomisk værdi for fattige mennesker i udviklingslandene. Hensynsløs deponering af farligt klinisk risikoaffald betyder, at affaldet ender i hænderne på fattige og desperate mennesker, hvoraf halvdelen har vist sig at være børn.

 

Dårlig bortskaffelse af farligt klinisk risikoaffald har store og dødbringende konsekvenser – ikke kun for folk i den udviklingslandene, men for hele verdenssamfundet.


Billedet øverst til højre viser en dreng, Joel Musenye, der indsamler brugte kanyler til videresalg i Nairobi, Kenya.Foto credit: Robert Maletta

PRODUKT

 

Produktet er målrettet sundhedspersonale og nødhjælpsfolk i udviklingslandene.

 

Med udgangspunkt i en almen kendt dåse til læskedrikke, som flyder rundt i u-lande, klikkes et plastik låg på dåsen, så de tilsammen udgør en kanylebeholder.

 

Lågets åbning er designet til at adskille nålen fra sprøjten ved en simpel manøvre. Herved efterlades nålen sikkert og isoleret tilbage i dåsen.

 

Formålet med at isolere nålen er at eliminere potentielle smitte risici for brugeren og en eventuel efterfølgende tredje part. Låget er udformet med en stor overflade og let krumning, således brugerens hånd er godt beskyttet under adskillelsesprocessen. Herved begrænses muligheden for stikulykker bedst muligt. Lågets snaplåse er udformet således, de passer til 99 % af producerede dåser til læskedrikke på verdensplan.

 

Brugerfunktionen er klar og præcis for alle mennesker. Universelle advarselssymboler og tekster sikrer forståelsen for dåsens farlige indhold. Hullet er så lille, at det er umuligt at stikke fingre ned i – selv for små børn.

Priser og anerkendelser


Yellowone Needle Cap har været med til at sætte ny retning inden for social og bæredygtig design tilgang tilbage i 2007. Produktet har været en del af en verdensomspændende designuddannelse, som bredte sig lige fra USA til Sydamerika og til Japan og Korea. Den har vundet INDEX Awards og InnoDesign Awards, samt at blive optaget i den permanente udstilling i MoMA, NY siden 2009.

            Design Revolution Roadshow, uddannelse, 36 stater, USA 2010                      Vinder af Index Awards 2007              Repræsentere COP15, 2009          Udstilling, MoMA 2009

Yellowone Needle Cap kom på "Førstedagskonvolut" i 2013


En førstedagskonvolut er et samlerprodukt. Frimærkesamlere samler på de konvolutter, som er stemplet med datoen for udgivelsesdagen.


Illustrationen til højre blev fremstillet af Post Danmark (nu PostNord) af en af deres bedste og dygtigste gravører.