Urban Needle Box

URBAN NEEDLE BOX

KANYLFRI STORBY


- et trygt sted at færdes rundt i

FORMÅL OG TILBLIVELSE


Urban Needle Box var et projekt som blev støttet af TrygFonden i 2007. På dette tidspunkt var der ingen fixerum i Danmark, så stofmisbrugere foretog deres fix i åben gader og stræder. Deres brugte nåle og kanyler lå spredt over alt på veje og gemt i sandkasser og stillads, som skabte stor fare og utryghed blandt byens børn, kommunalarbejdere og borgere.


Jeg samarbejdede med brugerne på Mændenes Hjem om idéen og udvikling af produktet i løbet af 1 år.


Lancering

Beholderen blev introduceret den 7. februar 2008. Arrangementet på Maria Kirkeplads gik godt. Plakaterne, der blev sat op forud for lanceringen af beholderen, blev sat op af ”plakatmafiaen”, det fungerede også.

 

Formand for Brugerforeningen Jørgen Kjær, Socialborgmester Mikkel Warming og Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam holdt tale. Mændenes Hjem serverede suppe på den kolde februardag.

 

Implementering

Forsøget med uddeling af den lille kanylebeholder til stofbrugerne startede op i februar 2008.

Der blev fremstillet 10.000 stk, som uddeles fra Mændenes Hjem og Reden.

 

Der blev taget 40-60 beholdere om dagen. Til sammenligning blev der dagligt udleveret ca. 1000 kanylesæt.

Den blev lidt af et symbol på, at der ikke var fixerum i København, og at der skulle samles kanyler op i det offentlige rum.


Resultat af afprøvningen

Der var enighed i følgegruppen om at fortsætte med uddelingen af beholderne. Implementeringen tog længere tid end forventet, men de brugere, der anvendte beholderen var tilfredse med den. Dette galdt også værestederne.

Skulle der efterfølgende komme officielle fixerum i København, ville man tage stilling til, om beholderen skulle udfases. Men indtil da var den en del af tilbuddet.

 

Projektet var på den måde med til at få skubbet debatten i gang og det lykkedes for de involverede parter at etablere det første fixerum "Fixelancen" i Danmark i september 2011.


Følgende har bidraget til udvikling af den lille kanylebeholder:

Hân Pham, Yellowone Design

Robert Olsen, Mændens Hjem

Jørgen Kjær, Brugerforeningen

Michael Lodberg, Dugnad

Jan Eiberg, R98

Peter Ege, Socialforvaltningen

Mogens Lauridsen, Københavns Politi

Richard Hansen, Center for Renhold

Lissi Nielsen, Center for Renhold

Helene Wulf-Andersen, Center for MiljøLANCERINGSDAG DEN 7. FEBRUAR 2008, MARIA KIRKEPLADS

 

Needleboxes_2
Needlebox
top
smittefare
funktion_1
Funktion_2
Funktion_3