Løsninger

LØSNINGER


- hvilken overvejelser og hvorfor disse?

Projektets objektive mål: “At se er at røre” eller “at se og opfatte verden med hænderne”.
Forskning har påvist, at se og forstå kommer efter at “føle”. 


Objekterne kan inddeles i to kategorier:


  1. “Tæt på Kroppen” genstande som kan virke beroligende.
  2. “Positive distraktioner” objekter , som kan betragtes på afstand, hvis formål er at fremkalde positive følelser uden at anstrenge borgeren.


”At bringe naturen indenfor” er det gennemgående tema for projektet og metoden er ”zoom ind” og ”zoom ud”. Det man kan berøre, er inspireret fra koralverden, stranden og svampevækst/mikroorganismer og dyr. I dette projekt har jeg bestræbt mig på ikke at frembringe objekter, der til forveksling ligner legetøj til børn, men derimod et hjælpemiddel, som de ældre kan relatere sig til og udforske på deres præmisser. 


Jeg har ligeledes bestræbt mig på at have en balance mellem det figurative og nonfigurative, når jeg frembringer objekterne. De må gerne have en reference, en svag genkendelighed, men dog ikke så figurativ i bogstaveligste forstand, at de lukker ned for undren eller nysgerrighed hos den ældre. Disse beslutninger er truffet baseret på de mange observationer, som er fundet sted fra fase 1.

Det er de små fejl og variationer 

i materialerne,  der påvirker vores 

sanser...

SANSEKUFFERTER

FORMÅL OG TILBLIVELSE


Projektets objektive mål er at skabe ro i hverdagen. Kreative og kunstneriske aktiviteter kan være gavnlige for mennesker med demens, viser forskning. Med tiden mister mange de gængse måder at udtrykke sig på, men hvis personens intakte evner og ressourcer,  fx forestillingsevne, fantasi, spontanitet, følelser og kreativitet, bringes i spil i sygdomsforløbet, kan der opstå nye muligheder for kommunikation, forbedret selvværd og forstærkede sociale relationer.


Sansekufferterne kan kategoriseres som “Tæt på Kroppen” genstande, hvis formål er “at se er at røre” eller “at se og opfatte verden med hænderne”. 


De “Varme Bryster” er designet til at give den ældre ro og tryghed i hverdagen. Sygdommen gør, at man ofte er bragt tilbage til barndommen og hvor brysterne repræsenterer tryghed i den tidlige fase i livet. Her forbinder man tryghed med fx. indtagelse af modermælk og tilknytningen til sin mor. 


Man kan bruge sansekufferterne til at bygge ”bro” ved f.eks. at kickstarte en samtale eller som et midlertidigt tilknytningsobjekt mellem en selv og borgeren. Både de “Varme Bryster” og “Alt godt fra havet” objekterne er hæklet ud af restgarn eller genbrugsgarn, dvs. gamle trøjer som vi har trevlet op og hæklet på ny.

HANGING THINGS

FORMÅL OG TILBLIVELSE


Mennesker opsøger helt naturligt “næring” til nervesystemet via oplevelser, socialt samvær, aktiviteter m.m., så vi hele tiden kan orientere os i verden og mærke os selv. Hvis disse ting er begrænset i dagligdagen, kommer vi i underskud af sansning og dermed I FARE FOR SANSEDEPRIVATION (fratagelse eller minimering af sanseindtryk).


En kvalificeret løsning på problemet, som forskning har peget på, er at øge beboernes mulighed for selv at opsøge eller afvise stimuli, f.eks. ved at indrette et stimulerende fysisk miljø, der kan præge deres nysgerrighed og dermed gør dem mere mobile. 


“Hanging things” (hængende objekter) er et forsøg på at skabe et stimulerende fysisk miljø, som kan være med til at vække beboernes nysgerrighed. Idet tingene hænger frit fra loftet og ud i rummet med deres forunderlige former og farvekontraster i det ellers ofte farveløse og sterile omgivelser.


Alt efter humør kan man enten betragte dem på afstand eller knappe dem af,

således man kan føle og røre dem, når man sidder ved bordet eller i sofaen.

SANSEVÆG

FORMÅL OG TILBLIVELSE


Sansevæggen er designet ud fra ”positive distraktioner”, dvs. at fremkalde positive følelser uden at anstrenge modtageren. Ved at gøre dette håber jeg, at jeg til en vis grad også kan begrænse negative distraktioner, såsom dårlig akustik, kedelig belysning eller et institutionspræget udtryk. De store skumplader i form af kolonier af mikroorganismer er designet til at absorbere larmen fra køkken-

net - de er nemlig akustiske puder forklædt som sanselig kunst.