Yellowone Handsafe™

YELLOWONE HANDSAFE™

EN DEL AF UNIFORMEN


- Altid lige ved hånden

FORMÅL OG TILBLIVELSE


Yellowone Handsafe™ (YHS) dispenseren er en genopfyldelig dispenser, som består af fire plastdele og en plastikpumpe. Designet er konstrueret og sat sammen uden nogen former for bindemiddel. Formålet med dette er, at dispenseren skal kunne adskilles på frabrikken efter brug med henblik på genanvendelse og genbrug. 


Formen består af et piktogram af en hånd og suppleret med ordet ”Disinfection”, der tilsammen læses: ”Hand Disinfection”  og på dansk: Hånddesinfektion. Det er et universelt formsprog, som forstås af alle - også af børn helt ned til to års alderen. Brugeren opnår hermed en klar visuel kommunikation og sender en stærk signalværdi til sin omgivelse, at han/hun har håndsprit på sig. 


Produktet bæres synligt på kroppen for at signalere tryghed og skal kunne fungere som en vedvarende ”kampagne”, der understreger vigtigheden af håndhygiejne. Endvidere er designet tænkt som en slags påmindelse eller rollemodel overfor kolleger, patienter og deres pårørende. 


Flasken er formgivet som en konisk form med det formål at forhindre restspild. Al spritgel bliver pumpet op og tømt, hvilket er en klar forbedring i forhold til de eksisterende lommeflasker på markedet, hvor der typisk er et restspild på ca. 10%, alene fordi bunden på disse flasker er flade. 


Dispenseren er designet således, at sundhedspersonalet til enhver tid skal have den hængende på sig. Det er ikke er muligt at stille dispenseren fra sig på grund af den koniske form. På den måde har hver bruger ansvar og kontrol overfor sin egen dispenser og man hermed også undgår, at brandmyndighederne fjerner dispenserne i tide og utide pga. brandfare. Det er heller ikke længere muligt for andre at få fat i dispenserne, fordi den er personbåren.


YHS hægtes fast, ved hjælp af klips, på ydersiden af en kittel-,bukselomme eller bælte. Med én hånd trykkes 2 gange på toppen for at dispensere det anbefalede 3 ml spritgel ud i midten af håndfladen. Hånddesinfektion indgnides indtil hænder og håndled er tørre. 

Sundhedspersonalet har hermed hurtigt og nemt adgang til hånddesinfektion uden at skulle forlade patientzonen. HåndTryg faciliterer den rette indsats på det rette sted og på det rigtige tidspunkt, akkurat som det anbefales af WHO. 


Produktet er synligt og understøtter hospitalspersonalets arbejdsgang og tempo. Det er altid placeret, hvor det bør være - lige ved hånden - uanset infrastruktur og komplekse situationer. 


YHS er designet med det formål, at det er nemt og intuitivt at bruge, og det kan implementeres med det samme og overalt - uanset land, kulturelle forskelle eller forskellige infrastrukturer.


Covid-19 pandamien har sat gang i behovet for produktet uden for sundhedsvæsenet. Nu kan private også have gavn af dette produkt, fordi den kan hægtes fast i bukserlommen, tasker, mulposer, etc.

"Du kan ikke forhindre hudsult ved

at berøre de ældre med handsker!

Så det er genialt, at vi konstant kan  

røre og nusse dem med vores bare 

hænder - rene, friske og desinficeret! 

Det er vigtigt for mig, at de ældre 

kan mærke mine varme hænder.”


- Britt, SoSu Hjælper, Havkær Lokalcenter